LIFE COACHING - COACHING INDYWIDUALNY

250,00 zł
Brutto

Nawet najwięksi, nie są w stanie efektywnie działać, jeśli coś wewnątrz nich nie jest poukładane.

 

Coaching życiowy, personalny

Skupia się na tematach życiowych: celach prywatnych, relacjach, związkach, rozwoju osobistym, poznaniu siebie, wyborze drogi/misji życiowej, planach na przyszłość, pracy na przekonaniach, zasobach.

Ilość

Coaching jest wieloetapowym procesem prowadzącym do szeroko rozumianego rozwoju – zarówno w obszarze umiejętności, zmiany nastawienia, jak i rozwoju emocjonalnego. Pośrednio coaching prowadzi zawsze do zwiększenia efektywności w działaniu. Z jednej strony pomaga radzić sobie z wyzwaniami na ich wstępnym etapie, zanim przerodzą się w poważniejsze problemy, z drugiej natomiast – pozwala na nieograniczony rozwój niemalże w każdym obszarze życia.

Skąd wiadomo, że coaching będzie dla Ciebie odpowiednią formą rozwoju?

Kto podejmuje się najczęściej pracy z coachem?

Osoby które:

  1. Mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a nawet umiejętności w jakiejś dziedzinie, ale z nich nie korzystają. Nie do końca wiedzą dlaczego, ale chcą się tego dowiedzieć i wykorzystać w pełni swój potencjał.
  2. Potrafią coś robić z powodzeniem, ale z jakiegoś powodu (na razie nieznanego) nie działają wystarczająco efektywnie. Chcą więc zwiększyć efektywność w dziedzinie, którą się zajmują. Coach nie musi być jednak ekspertem w danym obszarze, jest fachowcem w obszarze rozwoju i zmiany, a to w większości przypadków są wystarczające kompetencje.
  3. Robią coś na zadowalającym poziomie, ale chcą zwiększyć efektywność działań. Chodzi tu o sytuację, kiedy klient czuje, że ma dużo większy potencjał niż ten, który wykorzystuje teraz.
  4. Postrzegają jakąś sytuację jako problemową, potrzebują wsparcia, żeby ją uporządkować i pozbyć się kłopotu. Może to dotyczyć podjęcia trudnej decyzji, wsparcia w okresie zmian lub transformacji pewnych negatywnych symptomów.
  5. Chcą się rozwijać, bo ktoś im dał taką możliwość, ale jeszcze nie wiedzą, w jakim obszarze. W takiej sytuacji pierwsza sesja z coachem najczęściej pomaga wyłonić kierunek, w jakim chce podążać klient.

Czeka Cię z pewnością ekscytująca przygoda, obfitująca w wiele zwrotów akcji i silnych emocji, składająca się kilku spotkań rozłożonych w czasie. Zazwyczaj cały proces coachingu to cykl od 2 do 12 sesji. Przeprowadzenie trwałych zmian często wymaga odpowiedniej ilości czasu, ponieważ wiąże się to ze zmianą nawyków, wprowadzeniem nowych zasad w życie, zaplanowaniem i rozpoczęciem działań itd.

Proces coachingu rozpoczyna się od spotkania wstępnego, zwanego też kontraktowym, na którym ustalane są szczegóły współpracy, badane potrzeby klienta i – co chyba najważniejsze – ustalane są i doprecyzowywane cele. Po odpowiedniej liczbie spotkań coachingowych (w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta) następuje sesja zamykająca, na której klient podsumowuje swoje osiągnięcia i poziom realizacji celów procesowych.

Pojedyncze spotkanie najczęściej nie gwarantuje oczekiwanych efektów (w postaci trwałej zmiany na poziomie postawy, nawyków i przekonań), inaczej niż cały cykl sesji. Dlatego większość coachów pracuje, kontraktując kilkuspotkaniowy proces coachingu.

Sesja coachingowa to spotkanie z coachem trwające najczęściej od 90 do 120 minut, które polega na rozmowie prowadzonej w unikalny i ciekawy sposób, mianowicie w taki, który ułatwia przeprowadzenie zmiany. Coach w czasie spotkania zadaje dużo osobliwych pytań, korzysta z wielu narzędzi komunikacyjnych, tworząc jednocześnie bezpieczne środowisko, pozwalające na wprowadzanie zmian itp. Na koniec sesji proponuje wykonanie zadania rozwojowego, które znacznie ułatwia wprowadzenie zmian.

W zależności od rodzaju coachingu każda sesja ma swoją strukturę, czyli kolejność poruszanych tematów. Elementy stałe to m.in. omówienie zadania rozwojowego, określenie celu, określenie mierników realizacji celu czy też propozycja kolejnego zadania rozwojowego.

Sesja coachingowa ma dużą dynamikę, więc jej przebieg jest nieprzewidywalny. Istotą pracy coacha jest podążanie za agendą klienta. Ktoś powiedział: jeżeli wiesz, dokąd zmierza ta rozmowa, to z pewnością nie jest to sesja coachingowa.

Niezależnie od rodzaju i liczby spotkań formalnych każdy proces coachingu jest zjawiskiem zindywidualizowanym, czyli dopasowanym do potrzeb klienta, a także do stylu pracy coacha.