COACHING BIZNESOWY

300,00 zł
Brutto

Indywidualny coaching związany z biznesowym rozwojem firmy. Kierowany do właścicieli firm, prezesów, członków zarządu, osób prywatnych na menadżerskich stanowiskach, które zgłaszają się na coaching samodzielnie, z własnej inicjatywy i na własne potrzeby, aby podnieść swoje kompetencje pracy w zespole.

Ilość

COACHING BIZNESOWY to praktyczne i rzetelne wprowadzenie w świat coachingu, definiowany tu jako proces doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce i potrzebuje rozwijać nasz klient.

Taki sposób prowadzenia rozmowy wymaga pewnych specyficznych umiejętności. Dlatego warto, przed podjęciem tego typu aktywności, skorzystać ze specjalistycznego szkolenia, pokazującego podstawowe narzędzia pracy coacha. Dzięki temu, skuteczność działań szefa w roli coacha oraz efekty pracy w całym procesie będą dużo większe.

COACHING BIZNESOWY adresowany jest do osób, traktujących coaching, bardziej jako jedno z narzędzi w pracy, aniżeli zajęcie stanowiących główną dziedzinę aktywności, czyli krótko mówiąc najbardziej na uczestnictwie zajęciach skorzystać mogą:

  • Osoby zainteresowanych coachingiem jako takim, a potrzebujące zdobyć pewne podstawowe umiejętności pracy z klientami
  • Menedżerowie stosujących narzędzia coachingowe w codziennej pracy
  • Pracownicy firm zajmujący się rozwojem innych
  • Osoby pragnące poszerzyć swoje kompetencje o podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu
  • Osoby, chcące uzyskać wstępną wiedzę na temat coachingu przed rozpoczęciem dłuższego kursu certyfikacyjnego

Indywidualny coaching związany z biznesowym rozwojem firmy. Kierowany do właścicieli firm, prezesów, członków zarządu, osób prywatnych na menadżerskich stanowiskach, które zgłaszają się na coaching samodzielnie, z własnej inicjatywy i na własne potrzeby.